Tanalith E

• Een modern milieuverantwoord verduurzamingsproduct.                                                TanalitE  • Aantoonbaar effectief en een uitstekend alternatief voor chroom en arseen   bevattende middelen.
• Zeer effectief product dat houtaantasting door schimmels en insecten   tegengaat.
• Verduurzaming onder vacum en druk voor een optimale bescherming.
• Aantrekklijke egale groene kleur die mooi verweert.
• Beschikbaar met ingbouwde waterafstoting- TANALITH * Exstra

Weking conformde eisen van de norm EN 599 en voorzien van alle vereiste toelaing en Technische Goedkeuring

 Als het gaat om het milieu is er niets beter dan hout. Hout is een echte hernieuwbaar materiaal afkomstig van een bron die , mits goed beheerd, onuitputtelijk is. Bossen zetten bovendien kooldioxyde om in

zuurstof en dragen zo bij aan de vermindering van het broeikaseffect.Verder is hout energiezuinig en gaat het gebruik ervan gepaard met weinig afval, ommaar een paar van de vele voordelen van hout te noemen.

Hout is licht, sterk en goed verwerkbaar, waardoor het ook zeer veelzijdig is. Hout heeft een scala van toepassingen en hout is daarbij ook nog veel mooier dan door de mens gemaakte materialen.

Door hout met moderne verduurzamingsmiddelen tegen houtrot en insecten te beschermen wordt het nog beter bruikbaar en krijgt het een langere levensduur.

Hout verdient bescherming als aanvulling op de vele goede eigenschappen die het van nature heeft.
TANALITH E is een beproefd alternatief voor de gebruiksvriendelijke verduurzaming met chroom en arseen
houdende middelen en biedt deze bescherming.

Reageren is niet mogelijk