Normen & Goedkeuringen

Hout verduurzaamd met TANALITH E kan worden gebruikt voor alle toepassingen in risicoklasse 1 tot en met 4 zowel binnen als buiten ,
boven de grond en voor hout in grondcontact.
TANALITH E voldoet aan de effectiviteitseisen van NEN 599-1:1997.
Hout kan worden behandeld conform de richtlijnen voor inrichting en retentie van
EN 351-1:1996 voor de gewenste risicoklasse zoals deze gedefinieerd zijn in EN 335-1:1992.
TANALITH E is ook goedgekeurd door de AQIS, Australian Quarantine and Inspection Service, voor gebruik in laadcontainers, hout en verpakkingsmateriaal en pallets dat bestemd is voor export naar Australië.

Reageren is niet mogelijk